Софтуерна платформаTeraStore е базиран на специализираните Storage платформи на Microsoft
 • Windows Storage Server 2008
 • Data Protection Manager 2007
Основни функционалности
 • Network Attached Storage (File Level Storage)
 • iSCSI Storage (Block Level Storage)
Допълнителни възможности
 • Интеграция на корпоративен Backup
 • Репликация към Disaster Recovery център
 • High Availability чрез кластеризация


Network Attached Storage (File Level Storage)


В тази роля TeraStore поддържа следните функции:
 • Оптимизиран Windows File sharing (CIFS/SMB)
 • Linux File sharing (NFS)
 • Пълнотекстово търсене (Index Based Full Text Search)
 • Дедупликация на файлове (Single Instance Storage)
 • Разпределена файлова система
 • Управление чрез File Server Resource Manager
 • Дефиниране и управление на квоти (Quota management на ниво папка и/или том)
 • Филтриране на файлове (File screening)
 • Интегриран Web-базиран интерфейс за отдалечено управление
 • Alerting през е-mail
За разлика от традиционните Microsoft базирани файлови сървери, за достъп до TeraStore не са необходими Client Access Licenses (CAL’s)iSCSI Storage Area Network (Block Level Storage)


В тази роля TeraStore поддържа следните функции:
 • Дефиниране и предоставяне на виртуални SCSI дис-кове (до 16 TB всеки)
 • Достъп към дисковете през стандартна Ethernet инфраструктура и IP мрежа
 • Поддръжка на Multi-path IO – load balancing и failover
 • Поддръжка на iSNS
 • Поддръжка на iSCSI boot за бездискови сървери
 • Поддръжка на Dynamic Snapshots през Volume Shadow Copy (VSS) за непрекъсваем backup и възстановяване
 • VHD Disk Format Support (съвместим с Hyper-V)
 • Поделяеми iSCSi Targets (дискове) за поддръжка на клъстеризация и виртуализация