Предимства за потребителя
Производителност
Капацитет
Поддръжка на до 240TB външна памет
Скорост

Поддръжка на скорости до 300 MB/s за достъп до дисковото пространство.

Процесори
1 или 2 QuadCore процесори с 4-32GB Cache.
SAS компоненти
Високо производителни 6 Gbps SAS контролери (512MB Cache), експандери и дискове.
Висока надеждност
RAID
Поддръжка на RAID 0,1, 5, 6,10, 50, 60
Hot Spare
Поддръжка на HotSpare и Global HotSpare дискове
HotSwap

HotSwap компоненти: дискове, захранвания, вентилатори

Кластеризация
Възможност за включване на устройството в HA Cluster
BBU

 Battery Backup Unit (Write back, Read ahead support) за всеки контролер

Редундантност
 Сдвоени SAS портове, SAS Експандери, връзки между кутиите, захранвания
Разширяемост
Дискове
Разширяване на капацитета с добавяне на нови SAS дискове със скорости, 7.2К, 10К, 15К  rpm
Външни кутии

Разширяване на капацитета с добавяне на нови външни кутии с единично или сдвоено свързване между кутиите

Контролери
Възможност за добавяне на нови Ethernet контролери за ускоряване на свързаността към корпоративната мрежа
Сървери
Поддържа свързаност на неограничен брой сървери и работни станции
Специализирани функции
Дедупликация (SIS)

Дедупликация на файлове (SIS) – спестява средно 35% дисково пространство, пространство за backup, намалява натоварването на WAN линиите при репликация.

Разпределена файлова система (DFS)

Нова разпределена файлова система (DFS-N & DFS-R) с оптимизирана и планируема репликация на файлове в разпределена среда за поддръжка на отдалечени офиси и/или Disaster Recovery центрове.

Централизирано управление
Централна конзола за управление на всички ресурси.
Подобрена производителност
Оптимизран File sharing

Оптимизиран файлов сървер - 15-20% по бърз в сравнение с файлов сървер, базиран на Windows Server 2003 R2

Подобрено търсене
 

Бързо, индексно базирано, пълнотекстово търсене в документите, съхранявани в TeraStore през Search функцията на Windows базирани работни места

Унификация
Поддръжка на file-level и block-level Storage
Едновременна поддръжка на протоколи за достъп:

на ниво файл(CIFS,SMB, NFS, HTTP) необходим за стандартен file sharing

на ниво блок (iSCSI) за поддръжка на БД (SQL, Exchange), клъстеризация и виртуализация (VMWare,Hyper-V)

Работа в хетерогенна среда
Едновременна поддръжка на Windows, Linux and UNIX клиенти, междуплатформена автентификация и поделяне на файлове.
Унифицирана свързаност
Възможност за свързване през Ethernet, SAS и FC мрежи.
Дискове с различна скорост
Възможност за използване на 7.2К, 10К, 15К rpm дискове.
Намалени разходи
Лицензиране

 Отпадат разходите за Client Access License (CAL’s) – около 30 Euro
 на работна станция

 Отпадат разходите за File/Print Server Licenses

Гаранция

 36 месеца, с възможност за разширена гаранция до 60 месеца
 на базата на допълнителни сервизни пакети