Проекти

  • LeoBurnett - използва се като iSCSI SAN
  • Active Group - използва се като NAS
  • ЗОРА - използва се като iSCSI SAN и като Backup Server в комбинация с DPM
  • Столична Библиотека - използва се като NAS; използва се и remote replication функционалността между София и Пловдив
  • Медицински Университет гр. Плевен
  • News Out Door България
  • ABB България
  • Селскостопанска Академия