Какво е TeraStore


TeraStore е унифицирана и отворена платформа за изграждане на NAS и iSCSI мрежи за съхранение на данни, базирана на Microsoft Windows® Storage Server 2008. TeraStore е компонент от концепцията Data Center in a Box за виртуализация и сърверна консолидация.


TeraStore - функции и възможности


TeraStore е Storage Server, специално проектиран за изграждане на унифицирани мрежи за съхранение на данни с еновременна поддръжка на протоколи за достъп на файлово (file-level) и блоково ниво (block-level).
TeraStore се интегрира отлично в хетерогенни среди с едновременна поддръжка на популярни протоколи за файлов достъп (CIFS, NFS, SMB, HTTP) използвани в операционни системи като Windows, Unix/Linux, Netware, AppleTalk.
TeraStore е специално предназначен и оптимизиран за изграждане на мрежи за съхранение на големи обеми от данни.
TeraStore е отворена стандартна платформа, позволя-ваща безпроблемно интегриране на стандартни решения като Microsoft Active Directory, решения за Backup, антивирусна защита, връзка с UPS-и и др.Изтеглете презентация - pdf, 403 KB